YOU ARE HERE:

ImpACT UP! Your Parenting

E-mail Print PDF:: GAYA IMPACT FAMILI BAHAGIA ::

Anak adalah merupakan amanah Allah SWT yang perlu dipelihara dan diurus secara baik dan sempurna agar kelak menjadi insan kamil atau manusia sempurna, penting bagi agama, bangsa dan negara.

Semua harapan positif terhadap anak tersebut, tidaklah dapat terpenuhi tanpa ada bimbingan yang memadai, selaras, seimbang dengan keperluan fitrah manusia.

Semua itu tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali pada ajaran Islam yang bersumber kepada wahyu Ilahi yang mengerti tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Setelah program ImACT UP! Your Parenting ini dijalankan dinegeri Terengganu Darul Iman, kesan yang didapati sungguh mendalam. Pendekatan program yang kaya dengan suntikan Neuro Semantik dan Neuro Linguistik Programming cukup membantu untuk mendorong keluarga yang bahagia lebih berbahagia. Kami berkongsi tips keibubapaan positif - rahsia membentuk anak - anak yang sukses.

Didiklah anak-anakmu pada tiga hal, mencintai NabiMu, mencintai Ahli bait dan membaca Al-Quran ditekankan sepanjang program dengan pendekatan interaktif.

Uniknya, program ini dilakukan dalam keadaan cukup santai dan dikelilingi aura yang cukup positif apabila setiap keluarga berkongsi cara mendidik anak yang terbaik. Pendekatan ini dirangka untuk memberi ImpACT positif setiap keluarga.

Ekstrak program ImpACT UP! Your Parenting ialah :

  • Perkahwinan dan tauladan kaitannya dengan pendidikan.
  • Psikologi anak - anak.
  • Tanggungjawab pendidikan untuk anak - anak

ITMC percaya program ini berkesan kerana tauladan yang baik dari ibu bapa yang hadir kepada anak - anak mempunyai pengaruh besar kepada perkembangan anak - anak di masa akan mendatang. Justeru kebaikan di waktu kanak - kanak awal menjadi dasar untuk pengembangan di masa dewasa kelak.

Maka, lingkungan keluarga keluarga harus sebanyak mungkin memberikan keteladanan kepada anak - anak. Dengan tauladan, memudahkan anak - anak menirunya.

Sebahagian senarai aktiviti dalam program ImpACT UP! Your Parenting :

  • Matching and Mirroring
  • Rantaian kasih
  • Tauladan kesantunan
  • Star Famili

Ibu-bapa dan Anak - anak dalam ImpACT UP! Your Parenting.


 

LIKE ITMC

SUBSCRIBE FIRDAUS ARSHAD