YOU ARE HERE:

ImpACT Coaching One to One

E-mail Print PDF

PENGERTIAN ImpACT COACHING

ImpACT Coaching adalah merupakan satu proses interaktif di antara jurubimbing profesional (coach) bersama individu lain (coachee) dengan tujuan untuk menyelesaikan situasi yang sedang berlaku kepada coachee.

Coach sentiasa bersedia untuk mengenali diri coachee dan seterusnya membuka minda coachee bagi mencapai impact yang diinginkan.

Justeru pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan teknik Neuro Semantik dan NLP yang berupaya mendapatkan hasil yang cepat dan mudah namun amat berkesan.


BAGAIMANA TEKNIK COACHING DIGUNAKAN

Peranan utama coach adalah menjadi pemandu ke arah pencapaian matlamat coachee. Justeru itu, di dalam melaksanakan sesi coaching, elemen yang digunakan ialah soalan terbuka dan tidak menyuruh - nyuruh atau menguru - gurui.

Beberapa sesi akan diaturkan dengan coachee dan cadangan akan diberikan berdasarkan kepada paten  paten dalam Neuro Semantik dan NLP.

Antara paten - paten yang biasa di gunakan dalam teknik coaching untuk membantu coachee / klien ialah :

  • Miracle Question
  • Spinning Icons
  • Mind to Muscle
  • Meta Questions 

LIKE ITMC

SUBSCRIBE FIRDAUS ARSHAD