YOU ARE HERE:

NFNLP USA

E-mail Print PDF

NFNLP adalah sebuah pertubuhan antarabangsa iaitu National Federation Neuro Linguistic Programming. Dr. William Horton adalah pengasas kepada pertubuhan ini. Firdaus Arshad mendapat pengiktirafan sebagai certified NLPer untuk membantu masyarakat memaksimakan sains minda. Terbukti, berkesan! Ramai yang telah mendapat manfaat dari pelajaran ini, antaranya Anthony Robbins, trainer antarabangsa yang pakar dan dikenali ramai inspirator seluruh dunia.

 

LIKE ITMC

SUBSCRIBE FIRDAUS ARSHAD